Vårundersökning

Vårundersökning

Är bisamhället redo?  

Den första vårinspektionen av alla biodlingar innebär att man kontrollerar mängden mat i kupan, hälsotillstånd, drottningens kvalitet, kvalitet på yngel och kvaliteten på ramarna. Därefter vidtas åtgärder för att rensa döda bin, förbinda de svaga med starka samhällen, byta ut drottningar, eventuellt utföra vårbehandling mot varroa och börja med stimulerande utfodring.


Undersökningen går ut på att först och främst se till att drottningen mår bra. Det är nu som drottningen börjar lägga ägg för att dra upp nya bin. Det går åt mycket näring i form av socker/nektar och pollen för att fordra larver och yngel.


Det är väldigt bra att använda ramar med honung från föregående år, ifall man haft möjlighet till att spara.


När det är dags att utöka med låda nummer två så sätter vi alltid det övervintrade bisamhället överst.


Nu är bisamhället redo för våren.


Vårundersökning