BiVänner - Biodling i Göteborg

Vi är BiVänner Göteborg


BiVänner Göteborg

Vi är ett biodlingsföretag i Göteborg som erbjuder chansen till företag och organisationer att bli bivärdar men även andra intressanta tjänster riktade till privatpersoner. Genom att vi erbjuder uthyrning av våra bikupor ger vi möjligheten till de som vill kunna engagera sig och bidra till en hållbar närmiljö och biologisk mångfald.


Våra biodlingar riktar stor fokus till att gynna miljön och den biologiska mångfalden.
Vårt mål är att bidra till att Göteborg blir en grönare och miljövänligare stad. Med hjälp av Dig, ditt företag och vår biodling kan vi bli enormt starka.


Ett steg som detta bidrar till en grönare framtid!
En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald bland medarbetare, kunder och allmänhet. Det är ett effektivt sätt att sprida kunskap om naturens och binas vikt för människans hälsa och välbefinnande speciellt i växande städer. Samtidigt gör ni en konkret insats för närmiljön genom binas pollinering. Ni bidrar till hållbar utveckling!


Genom de olika tjänsterna så kan ni förutom att aktivt stödja ekosystemet även profilera er som miljövänner med ett diplom som visar att ni tar ansvar för miljön. 

Bikuporna kan ställas på tak, terasser eller på gården. Våra kunniga biodlare hjälper självklart till att välja lämplig plats och tar därefter ansvaret att med kärlek och omsorg ta hand om all tillsyn och skötsel av bikuporna. 


På grund av klimatförändringar och överdriven användning av insektsmedel och bekämpningsmedel minskar antalet bin dramatiskt. Deras betydelse i naturen är enorm och detta är en chans för er som
företag eller privatperson att hjälpa till!


Vi har fått väldigt fin respons på vårt goda arbete, vilket lett till äran ett kort repotage på GöteborgNu som ni kan se här!

Vi har även fått medverka i ett klipp gällande den hållbara stadsutvecklingen i Göteborg, se i bloggen. 

Utöver det har vi fått medverka i ett repotage för Göteborg Stad som ni kan läsa här.

                   

Tanken bakom BiVänner

Albert Einstein sa en gång:

"Om bin försvinner från planeten så har människan som art ungefär fyra år kvar att leva."


Utan bin finns det ingen pollinering vilket leder till att det inte finns någon mat kvar som sätter mänskilgheten i fara.


Vi gör detta för miljön och för framtiden.