BiVänner - Biodling i Göteborg

Köp Bisamhällen

Bli biodlare eller utöka din bigård?

Bina är besiktigade av bitillsynsman innan försäljning.

Vi erbjuder:

  • Paketbin
  • Avläggare
  • Övervintrade bisamhällen (med/utan komplett bikupa)


Leverans sker enligt överenskommelse med kund.

Ramformat LN (lågnormal) om inget annat önskas.Pris från: 1 999kr

Beställ här!