BiVänner - Biodling i Göteborg


Blogg


Vårundersökning


Viktigt att tänka på under en vårundersökning!

Drottning? Foder? Yngling?

Hälsoeffekt - Huden


Honung har flera hälsoeffekter! Hudproblem? Dermatit? Acne?  

Bikupan?


Hur ser det egentligen ut i en bikupa?